NoWay Security Logo
Låsskydd | Vredcylinder | Smalprofil | Blindbricka | Låshusdistans | Tillbehör
Smalprofil NCH4NP
Finns i fem olika ytbehandlingar: blank krom, mattborstad krom, satin, blank förgylld, mattborstad förgylld.
Noway Security NCH4NP smalprofilprodukt skapar:
  • Kompakt inbrottsskyddande enhet omkring den ovala låscylindern
  • Stabiliserar dörren och fixerar låshuset samt låscylindern
  • Låscylindermontage som klarar klass 3, 4 och 5 enligt SS-3522 samt grade 4 enligt EN 1906
  • Montageanvisning NCH4NP
  • Produktblad NCH4NP